Siete LAN

Dodávka kabelážnych systémov - siete LAN:
(od 3 do 7 PC, dĺžka segmentov do 250 m)

Academia Tuors s.r.o., cestovná kancelária
Aeroland s.r.o., cestovná kancelária
Alpis Tour s.r.o., cestovná kancelária
Anima Slovakia s.r.o., predajca Eurotel a Orange
Attack s.r.o., prevádzkovateľ kina IMAX Orange
Austropa s.r.o., cestovná kancelária
BIA-Witech s.r.o., tovary a služby
Beami s.r.o., výroba, tovary a služby
Coimex Travel s.r.o., cestovná kancelária
Compeko CS s.r.o., výrobca ekonomického SW
IDD Bratislava v.o.s., výroba, tovary a služby
ITC Travel s.r.o., cestovná kancelária
Kovoprojekt ES s.r.o., služby
Logos a.s., predajca Orange
MAT Production s.r.o., tovary a služby
Matax s.r.o., tovary a služby
Medical Glass a.s., tovary a služby
Nadácia F.A. Hayeka, oz
Next s.r.o., výroba a služby
Pontis s.r.o., cestovná kancelária
Pyronova s.r.o., tovary a služby
Reise Kaiser s.r.o., cestovná kancelária
Settour Slovakia s.r.o., cestovná kancelária
Setos SK s.r.o., veľkoobchod s mobilnými telefónmi
Slovgast v.d., výroba jedál a nápojov
Sponzia - Miloš Butyka, tovary a služby
Tucan s.r.o., cestovná kancelária
Vilas s.r.o., tovary a služby
V.V.I.P. Travel s.r.o., cestovná kancelária
Združenie podnikateľov Slovenska, oz
a ďalší... 

Dodávka kabelážnych systémov - siete LAN:
(od 7 do 25 PC, dĺžka segmentov od 250 do 1500 m)

Befare 777 s.r.o., tovary a služby
Ruefa Reisen s.r.o., cestovná kancelária
CK Ruefa CS s.r.o., cestovná kancelária
Credit Management Slovakia a.s., služby
CKM 2000 Travel s.r.o., cestovná kancelária
Comeron s.r.o., stavebná firma
Domex s.r.o., stavebná firma
Falco Slovakia s.r.o., výrobca nábytku
Fax and Copy Plus Slovakia s.r.o., predajca Orange
Horse s.r.o., reštauračné a správcovské služby
Intertour a.s. - Hotel Danube, služby
JESS s.r.o., tovary a služby
Kerametal a.s., služby
Light Pyro Team s.r.o., tovary a služby
Media Trade s.r.o., vydavateľstvo
Millennium Travel s.r.o., cestovná kancelária
Optiland a.s., výroba a služby
Parket Profi s.r.o., tovary a služby
Rosnička s.r.o., výroba a služby
SAV - Ústav experimentálnej psychológie
WAP Slovensko s.r.o., výroba a služby
Weidler Bratislava s.r.o., tovary a služby
a ďalší...