REFERENCIE

Za 18 rokov činnosti firma LINI systems získala množstvo klientov z rôznych oblastí...
 
Referencie z oblasti:
- výpočtovej techniky
- siete LAN
- registračných pokladníc
- pokladničných systémov
- stravovacie systémy
- reštauračné systémy
- hotelové systémy