História

Spoločnosť LINI systems bola založená v roku 1994 ako 100% slovenská spoločnosť. Pri jej zrode stáli bratia Marek a Marián Liptovskí. Od začiatku sa firma profilovala na drobných a stredných zákazníkov s myšlienkou plného predaja, servisu a podpory v oblasti výpočtovej techniky - počítače, software, periférie, siete, komunikačná a kancelárska technika. 
V roku 1995 firma do obchodného portfólia pribrala predaj a servis elektronických registračných pokladníc a pokladničných systémov.
V roku 1996 začína naša spolupráca s firmou Altisima z ČR v oblasti verejného stravovania a stávame sa jej výhradným distribútorom v SR.
V roku 1997 sme rozšírili ponuku programov o komplexný ekonomický systém MoneyS3. 
V roku 1998 sme sa stali servisnou firmou celosvetového rezervačného systému Galileo v Slovenskej republike pre cestovné kancelárie. 
V roku 1999 začíname spolupracovať s firmou Goldcard z ČR v oblasti identifikačných systémov.
V roku 2003 firma prešla viacerými organizačnými zmenami, zaviedla nový kvalitatívny systém vzťahu k zákazníkom, obmenila v duchu firemného prístupu servisných pracovníkov. 
V roku 2005 LINI systems zavádza systém vernostných bonusov a zliav klientov, otvára internetový obchod.
V roku 2008 začína spolupráca s firmou Agnis z ČR v oblasti hotelových a reštauračných systémov a v roku 2009 sa stávame jej partnerom pre časť SR.
V roku 2011 prešiel firemný dizajn, propagácia a reklama výraznými zmenami.
V roku 2012 sa firma zo živnosti transformuje na spoločnosť s ručením obmedzeným.
 
  Marek Liptovský, riaditeľ firmy