Servis

Sme špecialisti na riešenie konfliktov a problémov s Vašou technikou. Riešime nielen poruchy a kolízie, ale samozrejme predchádzame im pri používaní výpočtovej techniky, software a sietí:

Cenník služieb nájdete v našom internetovom obchode.
V prípade potreby alebo objednania servisného úkonu kontaktujte naše servisné oddelenie.

Na naše počítačové zostavy zabezpečujeme záručný servis v rozpätí 36 mesiacov a pozáručný servis. Na ostatný tovar dodávaný našou firmou poskytujeme záruku 24 mesiacov (a vyššiu, pokiaľ to ponúka výrobca tovaru). Garantujeme servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy - v pracovných dňoch od 8:30 do 17:00 hod (v rámci štandardnej pracovnej doby).
V prípade servisného zásahu pred 8.00 hod alebo po 17.00 hod sa účtuje zmluvný príplatok vo výške 50 % a v prípade servisného zásahu počas sviatkov a víkendov zmluvný príplatok vo výške 100 % oproti bežným cenám. K cene výjazdu technika sa pripočítavajú aj cestovné náklady.

Pre firemný sektor ponúkame typ záručného servisu "last biznis day" - riešenie reklamácie u klienta najneskôr ďalší pracovný deň s tým, že v tento deň sa snažíme o kompletné vyriešenie problému. V oblasti pozáručného servisu je typ servisu "last biznis day" určený prednostne zmluvným klientom firmy.
Pre fyzické osoby - občanov ponúkame typ záručného servisu "next biznis day" - riešenie reklamácie alebo pozáručného servisu v našom servisnom stredisku - predajni nasledujúci pracovný deň.