Registračné pokladnice

  • fiškálne registračné pokladnice značky EURO
  • príslušenstvo k registračným pokladniciam (peňažné zásuvky, káble, kryty, tašky)
  • spotrebný materiál (papierové termo pásky)
  • čítače čiarových kódov Metrologic a Symbol
  • aplikačný software na off-line a on-line komunikáciu a programovanie
  • software na priamy predaj Pokladňa 
  • ekonomicko - informačný systém MoneyS3 (skladové hospodárstvo)
Bezplatné služby:
obhliadka v rámci cenovej ponuky, vypracovanie cenovej ponuky, optimalizácia nákladov a potrieb zákazníka na registračné pokladnice a pokladničné systémy.

Platené služby: inicializácia pokladnice, zmena údajov v pokladnici, programovanie položiek do pokladníc, zaučenie obsluhy, čistenie pokladníc, odstraňovanie havarijných a kolíznych stavov, profylaktika, inštalácia programov, výmena fiškálnych pamätí, sťahovanie žurnálu do PC (CD médium).

Ostatné informácie, obrázky, technický popis a cenu nájdete v našom internetovom obchode.
V prípade potreby, otázok alebo vypracovanie cenovej ponuky oslovte naše obchodné oddelenie.

Optimalizácia potrieb zákazníka:
- konzultácia o potrebách, možnostiach a druhu predaja tovaru - služieb zákazníka,
- vybratie najvhodnejšej registračnej pokladnice vhľadom na prevádzku, potreby a budúcnosť,
- návrh optimálneho modulu predaja (registračná pokladnica, pokladničný systém, skladový program),
- vypracovanie cenovej ponuky,
- riešenie logistiky predaja (návrh tovarových skupín, položiek, skladových databáz),
- dodávka kompletného tovaru (registračná pokladica - pokladničný systém, periférie - zásuvka, čítač čiarového kódu, ekonomický program - sklad),
- dodávka komplexných služieb (inicializácia a nastavenie pokladnice alebo pokladničného systému, inštalácia software, naplnenie databáz skladu, zaučenie obsluhy systému, odovzdanie do prevádzky),
- dodávka spotrebeného materiálu (papierové pásky, farbiace pásky a podobne),
- hotline služby a konzultácie, servis celého systému (po zavolaní alebo zmluvný).

Disponujeme certifikovaným personálom a potrebným technickým zázemím pre servis registračných pokladníc v zmysle zákona 289/2008 Z.z. o používaní registračných pokladníc. V tejto súvislosti ponúkame rôzne doplnkové (nadštandardné) služby ako je hotline, vzdialená správa, servis mimo štandardného pracovného času alebo cez víkend.