Potreby a požiadavky

Ekonomický systém MoneyS3 spĺňa všetky väčšinu požiadaviek a potrieb na veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj:

- maloobchod aj veľkoobchod – rôzne typy cien a cenových hladín,
- hotovostný predaj – formou pripojenia externých registračných pokladníc alebo fiškálnych tlačiarní s POS príslušenstvom,
- vystavovanie faktúr,
- všetky skladové operácie – príjemky, výdajky, predajky, vystavené a prijaté dodacie listy,
- objednávkový systém ľahko prepojiteľný s vystavením požiadavky – ponuky, cez objednávku tovaru (oboma smermi  - dodávateľ alebo odberateľ), po automatické vystavenie dokladu (príjemka, faktúra, predajka a podobne),
- pre preceňovanie sú v skladovom aparáte k dispozícii hromadné operácie pre zmeny predajných cien podľa rôznych kritérií,
- prehľadné skladové karty, ktoré možno kopírovať, preceňovať, editovať a pridávať (pri každej skladovej karte možno nastaviť minimálny a maximálny počet kusov, priraďovať cenové hladiny, evidovať a sledovať výrobné čísla, sledovať dodávky, vkladať obrázky a popisy pre internetový obchod a ďalšie funkcie),
- vystavenie dokladov na konkrétneho zákazníka z databázy adries, priraďovanie zliav, vernostné karty a bonusy, položky skladu na základe ceny, názvu tovaru alebo EAN kódu,
- export do Excelu (xls súbory).