Štatistické a manažérske výstupy

Program MoneyS3 poskytuje množstvo štatistických a manažérskych výstupov:

- tržby v hotovosti (podľa stredísk, činností, partnerov, zákaziek, predajcov, pokladní, tržby denné, týždenné, mesačné. K dispozícii ďalšie možnosti nastavovania filtrov až po úplné podrobnosti),
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export schránky do excelu, export do csv súboru (Excel)
- platby (podľa stredísk, činností, partnerov, zákaziek, predajcov, pokladní, tržby denné, týždenné, mesačné. K dispozícii ďalšie možnosti nastavovania filtrov až po úplné podrobnosti),
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export schránky do excelu, export do csv súboru (Excel)
- obraty (podľa stredísk, činností, partnerov, zákaziek, predajcov, pokladní, tržby denné, týždenné, mesačné. K dispozícii ďalšie možnosti nastavovania filtrov až po úplné podrobnosti),
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export schránky do excelu, export do csv súboru (Excel)
- management (týždenná a mesačná ziskovosť, ziskovosť podľa partnerov, stredísk, činností, predajcov, pokladníc, zákaziek, stav odberateľov / dodávateľov podľa kreditu, platobná morálka partnerov),
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export schránky do excelu, export do csv súboru (Excel)

Z pohľadu skladových prehľadových štatistík je možnosť získať:
- výpis stavu zásob ku dňu,
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export do csv súboru (Excel)
- prehľad skladových dodávok,
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export do csv súboru (Excel)
- výpis podlimitných a nadlimitných zásob,
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export do csv súboru (Excel)
- prehľadové zostavy obratu zásob (celkový, podľa odberateľov, stredísk, činností, zákaziek, predajcov, zásob, skladov, PLU kódov, katalógu alebo EAN kódov. Vždy sumárny alebo po dokladoch. V členení na rôzne časové obdobia, typy dokladov alebo zásobu – jednu položku, skupinu položiek,
   o tlačová zostava MoneyS3, tlač do pdf formátu, graf v programe MoneyS3, export do csv súboru (Excel)