Pokladničné systémy

Pre našich klientov ponúkame komplexné dodávky obchodných, reštauračných a hotelových systémov. Tieto systémy pozostávajú z rôznych POS komponentov, ako sú registračné pokladnice, fiškálne tlačiarne, kompaktné počítače so zabodovaným dotykovým LCD monitorom, váhy, snímače čiarových kódov a aplikačný software (ekonomický systém, skladové hospodárstvo a podobne). Tieto systémy využívajú najmodernejšie informačné a komunikačné technológie, ktoré prínašajú hodnotné benefity pre ich užívateľov.

Pokladničný systém využíva najširšie spektrum zákazníkov. Nájdete medzi nimi firmy, ktoré sa zaoberajú nákupom a predajom, výrobou alebo službami. Medzi našimi zákazníkmi sú veľkoobchody, strojárenské firmy a tiež drobní živnostníci a podnikatelia.  Taktiež sú to veľkoobchodné firmy s distribúciou a vlastnou sieťou maloobchodných prevádzok.

Obchodný systém
Základom je ekonomický program MoneyS3 (podľa potreby modul s JÚ alebo PÚ) a jeho nadstavbový modul MoneyS3 Kasa PRO, ktorý umožňuje prehľadné a jednoduché ovládanie, bez zbytočnej práce s myšou vo vrstvách skladu.
K počítaču je pripojená registračná pokladnica alebo fiškálna tlačiareň pre online predaj v hotovosti, prípadne ďalšie periférie (peňažná zásuvka, snímač čiarových kódov, POS terminál a podobne).
Máme bohaté skúsenosti s rozbehom prevádzok rôzneho charakteru. Vieme preto poradiť aj pri logistike skladu, skladových kariet a komunikácie medzi jednotlivými oddeleniami / zamestnancami  firmy.

MoneyS3 spĺňa drvivú väčšinu potrieb a požiadaviek klientov na MOC alebo VOC predajňu.
Zároveň poskytuje množstvo štatistických a manažérskych výstupov.
  
Poskytujeme kompletné služby:
– bezplatné predvedenie ekonomického / pokladničného systému MoneyS3,
– konzultácie ohľadom nastavenia a logiky agendy a skladu,
– inštaláciu celého informačného a pokladničného POS systému,
– dodávku a inštaláciu PC zostáv, servera a periférií podľa potreby,
– servis a konzultácie, profylaktiku počas chodu systému na základe jednorazových servisov alebo zmluvne, dodávku spotrebného materiálu.