Aktuality

25.02.2013 FT4000 - servisné prehliadky

Na základe zákona 289/2008 Z.z. o registračných pokladniciach bol stanovený limit servisných prehliadok fiškálnych tlačiarní na obdobie minimálne raz za 5 rokov a zároveň výrobca (Varos Trade s.r.o., Banská Bystrica) stanovil periódu prehliadok pri výrobkoch FT4000 raz za 24 mesiacov...
zobraziť »

12.02.2013 Povinná údržba pokladnice. Ako často?

Je možné, s prihliadnutím na zmenu periodicity vykonávania povinnej údržby pokladnice, túto vykonať aj skôr?
zobraziť »

07.02.2013 Pokladnice a zmena adresy

Vyjadrenie MF SR k zmene v ERP v dôsledku premenovania alebo prečíslovania ulíc...
zobraziť »

04.01.2013 Zmena otváracej doby

Od 7.1.2013 prichádza k zmene otváracej doby...
zobraziť »

08.12.2012 Otváracia doba počas Vianoc

Počas Vianočných a Novoročných sviatkov budeme pre Vás k dispozícii v upravenom režime otváracej doby...
zobraziť »

07.12.2012 Zatvorené 10.12.2012

Dňa 10. decembra 2012 bude firma LINI systems z dôvodu školenia zatvorená...
zobraziť »

06.12.2012 Na zamyslenie...

Profesor začal svoju prednášku a chytil do ruky pohár s trochou vody. Zodvihol ho tak, aby ho všetci študenti videli a spýtal sa ich: "Čo myslíte, koľko váži tento pohár s vodou?"
zobraziť »

23.11.2012 Povinná údržba pokladníc

Na základe viacerých dotazov a otázok z Vašej strany, Vám posielame stanovisko výrobcu pokladníc Elcom k povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice...
zobraziť »

28.06.2012 Miesto podnikania na doklade

Vyjadrenie MF SR k uvedeniu miesta podnikania na pokladničnom doklade z ERP...
zobraziť »

27.06.2012 Zodpovednosť SO k FT

Kto zodpovedá za čo, keď jedna firma dodala PC a software a iná fiškálnu tlačiareň..?
zobraziť »

11.06.2012 Profylaktika MoneyS3

Máte istotu, že sú Vaše dáta v poriadku? Poradíme Vám, čo je potrebné vykonať po zlyhaní počítača alebo operačného systému, aby Vaše dáta boli opäť korektné. Máte zálohované výsledky Vašej práce..?
zobraziť »

29.05.2012 Prelepovanie plômb

Mnohí z Vás nás už upozornili na poškodenia plômb, ktoré sa zvyknú samovoľne odlepovať a nepomáha ani očistenie, odmastenie alebo zatlačenie plomby...
zobraziť »

18.05.2012 Zmena servisnej organizácie

Odporúčaný postup, ktorý je potrebné dodržať pri zmene servisnej organizácie k ERP...
zobraziť »

07.05.2012 Tringelty a ERP

Ako postupovať, keď nechá zákazník v prevádzke tringelt a tým vznikne rozdiel medzi účtovanou a reálnou hotovosťou v ERP...
zobraziť »

30.04.2012 20% podnikateľov používa ERP nesprávne

Finančná správa vykonala počas prvých dvoch mesiacov tohto roka viac ako 2 500 kontrol zameraných na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice ako aj ďalších súvisiacich predpisov...
zobraziť »

27.04.2012 Viac uzávierok počas dňa a ERP

Môže byť podľa zákona o ERP vyhotovených v priebehu dňa aj viac denných uzávierok?
zobraziť »

23.04.2012 Parkovacie automaty a zákon o ERP

Vzťahuje sa povinnosť postupovať podľa zákona o ERP aj na službu - parkovanie prostredníctvom automatov?
zobraziť »

04.04.2012 Lehota na odstránenie poruchy ERP

Kedy začne plynúť lehota 48 hodín na odstránenie poruchy pre servisnú organizáciu?
zobraziť »

30.03.2012 Evidencia v ERP bez DPH

Vyjadrenie Ministerstva financií SR na tému evidencie tovaru alebo služby, ktoré sú oslobodené od dane...
zobraziť »

22.03.2012 Zmena telefonického hotline

Zmena poskytovania telefonického hotline od 1. apríla 2012...
zobraziť »

21.03.2012 Problémy so zobrazovaním

Vyjadrenie MF SR k zobrazovaniu textov DKP, DIČ alebo IČDPH na pokladničných dokladoch...
zobraziť »

12.03.2012 Označovanie položiek v pokladnici

Je možné na doklade z ERP uviesť ako označenie služby všeobecnejší názov?
zobraziť »

09.03.2012 Evidencia preddavku na DU

Ako má byť evidovaný preddavok v dennej uzávierke z ERP a ako doplatok?
zobraziť »

05.03.2012 Pokladničný doklad a odpočet DPH

Ak pokladničný doklad nebude obsahovať základ dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty, môže byť takýto doklad uplatnený na odpočet dane z pridanej hodnoty?
zobraziť »

23.02.2012 Problémy s daňovými kontrolami

Informovali ste nás, že daňoví kontrolóri ukladajú pokuty za nesprávne zobrazujúce sa údaje na dennej uzávierke či za nesprávnu evidenciu vkladu hotovosti.
zobraziť »
«<12>»